คณะผู้บริหาร


 นายมูฮัมมัด   สาแลแม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

     นายมือลี เปาะอาเดะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

      นายยาแม บือราเฮง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

      นางอรนุช บือราเฮง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ