วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน มีการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อพนักงานและติดประกาศไวนิลประกาศเจตนารมณ์ต่อต้า่นการทุจริต

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ