งานกิจการสภา อบต.

Title Version Description Size Hits Download
pdf กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2566 113.58 KB 21 Download Preview
pdf ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา1_2566 88.14 KB 14 Download Preview
pdf ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา2_2566 82.45 KB 13 Download Preview
pdf ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา3_2566 92.68 KB 10 Download Preview
pdf ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา4_2566 103.94 KB 12 Download Preview
pdf เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุม1_2566 76.17 KB 19 Download Preview
pdf เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุม2_2566 88.81 KB 15 Download Preview
pdf เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุม3_2566 87.81 KB 15 Download Preview
pdf เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุม4_2566 106.73 KB 29 Download Preview
pdf นัดเชิญประชุม1_2566 180.90 KB 14 Download Preview
pdf นัดเชิญประชุม2_2566 287.44 KB 15 Download Preview
pdf นัดเชิญประชุม3_2566 213.77 KB 12 Download Preview
pdf นัดเชิญประชุม4_2566 246.96 KB 18 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุม1_2566 83.33 KB 22 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุม2_2566 72.99 KB 12 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุม3_2566 82.67 KB 14 Download Preview
pdf ประกาศเรียกประชุม4_2566 100.48 KB 16 Download Preview
pdf หนังสือเรียกประชุมสภา1_2566 90.07 KB 7 Download Preview
pdf หนังสือเรียกประชุมสภา2_2566 93.15 KB 11 Download Preview
pdf หนังสือเรียกประชุมสภา3_2566 95.33 KB 18 Download Preview
pdf หนังสือเรียกประชุมสภา4_2566 107.27 KB 17 Download Preview
pdf บันทึกรายงานการประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่1 2566 3.08 MB 17 Download Preview
pdf บันทึกรายงานการประชุมสมัยที่2 ครั้งที่1 2566 1.81 MB 13 Download Preview
pdf บันทึกรายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่1 2566 601.13 KB 16 Download Preview
pdf บันทึกรายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่2 2566 673.19 KB 11 Download Preview
pdf บันทึกรายงานการประชุมสมัยที่ 4 2566 1.59 MB 8 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.