สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)

เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอให้บริการ(คน)
 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 20
 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 40
 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 8
 ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์ -
 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ -
 ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน -
 ยื่นคำร้องขอซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ  16
 ยื่นคำขอถังขยะ  68
 ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ  27
 ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่  -
 ยื่นชำระภาษีป้าย  -
 ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  109
 ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 2
 ยื่นคำขอร้องทุกข์ -
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ