วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2563 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนภูมินทร์ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายไตรภพ ปิ่นจินดา ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ได้ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆคือ การคมนาคมและการสื่อสาร, การสาธารณสุข, เศรษฐกิจและการคลัง, ปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คือ การเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” แปลว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน เพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย
63-11
63-10
63-9
63-8
63-7
63-6
63-5
63-4
63-3
63-1
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ