เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้มีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลปูโยะ ได้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และพร้อมรับการเข้ามาชองประชาคมอาเซียน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ