วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักนักสงฆ์บ้านโต๊ะแดง หมู่ 5 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายมูฮัมมัด สาแลแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็นห้วงเวลาที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการปกครอง ศาสนา การศึกษา การต่างประเทศ และที่สำคัญได้แก่ด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อทรงว่างเว้นจากการศึกสงคราม พระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะและวรรณกรรม เห็นได้จากบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เช่น อิเหนา รามเกียรติ์ ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น ทรงใช้ศิลปะในการบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงให้มีการปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม ทรงให้ตรวจสอบพระไตรปิฎกในหอมณเทียรธรรม หอสมุดหลวง และซ่อมแซมส่วนที่หายไป โดยมี นางสุปราณี ใสบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอ เป็นประธาน

jit64-18
jit64-17
jit64-16
jit64-15
jit64-14
jit64-13
jit64-12
jit64-11
jit64-10
jit64-9

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ