ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
 
ขอเชิญประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลปูโยะลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สถานที่รับลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
 
**สิ่งที่ต้องเตรียมมา : บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) **
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ