ประชาสัมพันธ์กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ที่ทำให้ภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเจ้าพนักงานสำรวจภายใน 60 วัน ***นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง***

 

page-0001

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ