วันที่ 19 มีนาคม 2567
           องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " พร้อมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลกเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม "MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " โดยนายอิสมาแอล หะยีเจ๊ะอาแซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นอำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ โดยมีกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรายใหม่ กิจกรรมการรับ-ซื้อขายขยะรีไซเคิล อีกทั้งรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.