เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการการยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" โดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอลล์ และต้องดื่มน้ำที่สะอาด และ ภัยสุขภาพหน้าร้อนที่ต้องระวัง สภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก สาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากความร้อน ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและสูญเสีย ค่าใช้จ่ายต่อสุขภาพทั่วโลก ซึ่งอากาศที่ร้อนจัด อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่มีการป้องกัน หรือรักษาอย่างทันท่วงที

      ส่วนโรคฮีตสโตรกจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาจะสามารถทำลายอวัยวะต่างๆ ได้ทันที รวมถึงสมอง หัวใจ ไต และกล้ามเนื้อ หากได้รับการรักษาล่าช้า ความเสียหายจะรุนแรงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง ทุพพลภาพในระยะยาว หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้

 

 

#กองสวัสดิการสังคม:#งานสาธารณสุข อบต.ปูโยะ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.