26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

             วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก มีความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

                 ในปี 2567 สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา มหาราชา” โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดผลกระทบในสังคม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย คืนลูกหลานให้กับครอบครัว เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยอันนำไปสู่ชุมชนและสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด โดยการปลุกพลังทุกกลไกในพื้นที่ทั่วประเทศผ่านกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนและคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด “Music Against Drugs” ที่พร้อมขนทัพศิลปินและกิจกรรมดี ๆ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในเดือนมิถุนายน รวมทั้งการแสดงความห่วงใยของภาครัฐที่มุ่งมั่นแก้ไขขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ผ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทเสียสละในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป สำหรับในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำพลังมวลชนทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ได้แก่ การเดินขบวนรณรงค์การจัดนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเกม เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรม "จิตอาสารวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของประชาชน และทำความดีถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

               การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน และเพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ขอเชิญชวนร่วมสวมเสื้อสีเหลืองในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 มาร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา

      

LOGO-26-JUNE-2024-01
4M-June-262024-030
3M-June-262024-020
1bander2567
2-M-June-262024-010
LOGO-26-JUNE-2024-01
4M-June-262024-030
3M-June-262024-020
1bander2567
2-M-June-262024-010

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลบริการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ขณะนี้เวลา

พยากรณ์อากาศวันนี้

กลุ่มไลน์ชาวตำบลปูโยะ

ไลน์ติดต่อ อบต.